PRIVACYVERKLARING Atelier de Aanpak

Via onze (digitale) inschrijfformulieren voor onze activiteiten, onze (online) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt , worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring van Atelier de Aanpak, verder AdA genoemd, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Andere aanbieders van AdA hebben hun eigen privacyverklaring.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft AdA van mij?

Om onze (online) diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• E-mail adres

Waarom heeft AdA mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:
- Faciliteren van deelname aan een activiteit: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een activiteit of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek.

Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.
Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij geen gegevens meer verwerken die gebaseerd zijn op uw toestemming. Wij zullen deze gegevens verwijderen tenzij deze nodig zijn voor een andere rechtsgrond.


Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:
• Boekhouder (degene waar wij mee werken) Belastingdienst en/of
andere overheidsinstanties waar wij meldingsplicht aan hebben.

Zorgt AdA dat mijn gegevens beschermd zijn?

AdA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
• AdA zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
• Derden zijn verplicht tot geheimhouding
• Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
• Encryptie

• Back-ups;
• Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Maakt AdA gebruik van cookies?

AdA gebruikt alleen noodzakelijke cookies.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website AdA terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals die van andere aanbieders, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:
• Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
• Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
• Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
• Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Een verzoek kunt u indienen via atelierdeaanpak.nl
Om te borgen dat niemand anders dan u zelf van dit privacy recht gebruik maakt, zullen wij u vragen zich te identificeren.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omgang met gegevens

Bij AdA staan onze cursisten, leerlingen centraal. Naast kwaliteit staan respect, veiligheid en zorgvuldigheid bij ons hoog in het vaandel. Je kunt er daarom op vertrouwen dat we altijd met veel zorg zullen omgaan met jou en je gegevens. Persoonsgegevens slaan we daarom alleen op met jouw toestemming omdat ze noodzakelijk zijn om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan gegevens rondom inschrijven, mailing, financiële verwerking, etc. We slaan ze veilig op en gebruiken ze nooit langer dan noodzakelijk (zie onze privacyverklaring). Toestemming voor het verwerken van je gegevens kun je elk moment aanpassen.

We maken alleen gebruik van je e-mail adres om je een factuur, lesbevestiging en, met jouw toestemming, onze nieuwsbrief te sturen. Hierdoor hoef je niets te missen van de mooie sfeerbeelden, persoonlijke verhalen en activiteiten. Heb je je er onverhoopt voor uitgeschreven, maar wil je hem toch weer elke maand ontvangen? Meld je aan.

Omdat we trots zijn op wat we doen, willen we graag alle mooie momenten vastleggen en kunnen delen. Daarom maken we geregeld foto’s in de lessen, maar ook bij presentaties en evenementen. We delen deze foto’s nooit zonder de expliciete toestemming van de leerling en/of ouder (zie ons fotobeleid). Daarnaast kun je deze toestemming te allen tijden wijzigen.

Fotobeleid

AdA houdt zich het recht voor om afbeeldingen gemaakt tijdens de lessen, exposities
en/of andere gelegenheden ten behoeve van promotionele activiteiten en/of de website
naar eigen goeddunken te gebruiken tenzij de afgebeelde persoon hiervoor schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Dit geldt tevens voor afbeeldingen van werkstukken, schilderijen etc. die tijdens de cursussen, workshops en/of lessen worden vervaardigd.

Hoe kan ik AdA bereiken?

Vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens? Dat kan via 0625265278 of via Whatsapp en via info@atelierdeaanpak.nl

Privacyverklaring laatst opgemaakt op 6 april 2020